Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

waflova
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaseeyousoon seeyousoon
waflova
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaseeyousoon seeyousoon
waflova
6679 a971
Reposted fromkarahippie karahippie viaseeyousoon seeyousoon
waflova
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
waflova

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Cassandra Clare "Miasto Upadłych Aniołów"
Reposted byseeyousoonazazelifyouleavelottibluebelltojestpojebane2BirdofParadisesewingloverlekkaprzesadanieobecnosclekkaprzesadanieobecnosccongreve
waflova
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz ‘dziękuję Ci za dziś.’ Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted byshitsuriazazel
waflova
- Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. - Ja nigdy nie odpuszczam, ja odkładam na później.
— "Pierwsza miłość"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 06 2017

waflova
Jak można przyrzec komuś wieczną miłość? Ale jeśli już się to zrobi, jakim cudem uczucie mija? Od tak?

— 13 reasons why.
waflova
waflova
Życie to sztuka wyborów. To nie sukces wybrał Ciebie, tylko Ty wybrałeś sukces.
waflova
0590 30dd 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaazazel azazel
Nauczyłem się, że ludzie odchodzą. Nawet jeśli obiecali tysiące razy, że tego nie zrobią.
— (via e-m-p-a-t-i-e)
waflova
Brakuje mi miłości i tamtej dziewczyny, którą byłaś. Brakuje mi uczucia, jakie mi dawałaś, ciebie już nie ma, może nigdy nie będzie, ale ja mam resztkę nadziei, że takie uczucie jeszcze mnie dopadnie, niech będzie wtedy jak wściekły pies rzucający się do gardła, niech mnie nawet zagryzie, ale jeszcze raz chciałbym je przeżyć.
— Piotr Adamczyk, "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
0297 0f76

serious:

who were you?

June 05 2017

waflova

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaalliwantisyou alliwantisyou
waflova
0159 ab9f 500
Reposted byflyingheartjustjustjustshitsurifridays-karmaazazelpoolunsillyvanasoversensitivemrthewafelzodynniwielikeaghostNothingIsTrueblackcatola4650kato3kguerrieraola4650charminggirlemptyjar
waflova
0150 5a54
waflova
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatobecontinued tobecontinued
waflova
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
waflova
Pamiętaj, ignorując uczysz ją, że może jednak żyć i funkcjonować bez Ciebie. Ogarnij się zanim będzie za późno, bo wtedy nawet kwiaty nie pomogą.
Reposted bynotyourstrawberrywithoutendkato3kCrossroademon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl