Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

waflova
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viatereseek tereseek
waflova
Czy wiesz, że 'zostańmy przyjaciółmi' posiada identyczny wydźwięk co 'zdechł ci kanarek, ale możesz go zatrzymać'?
— dupku.
waflova
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted byazazel azazel

June 20 2017

waflova
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted byazazel azazel
waflova
Nie doprowadź do tego, by być z kimś za wszelką cenę - status "w związku" nie jest tego wart.

June 19 2017

waflova
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viaalliwantisyou alliwantisyou

June 21 2017

waflova
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viatereseek tereseek
waflova
Czy wiesz, że 'zostańmy przyjaciółmi' posiada identyczny wydźwięk co 'zdechł ci kanarek, ale możesz go zatrzymać'?
— dupku.
waflova
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted byazazel azazel

June 20 2017

waflova
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted byazazel azazel
waflova
Nie doprowadź do tego, by być z kimś za wszelką cenę - status "w związku" nie jest tego wart.

June 21 2017

waflova
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viatereseek tereseek
waflova
Czy wiesz, że 'zostańmy przyjaciółmi' posiada identyczny wydźwięk co 'zdechł ci kanarek, ale możesz go zatrzymać'?
— dupku.
waflova
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted byazazel azazel

June 20 2017

waflova
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted byazazel azazel

June 21 2017

waflova
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viatereseek tereseek
waflova
Czy wiesz, że 'zostańmy przyjaciółmi' posiada identyczny wydźwięk co 'zdechł ci kanarek, ale możesz go zatrzymać'?
— dupku.
waflova
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted byazazel azazel
waflova
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viatereseek tereseek
waflova
Czy wiesz, że 'zostańmy przyjaciółmi' posiada identyczny wydźwięk co 'zdechł ci kanarek, ale możesz go zatrzymać'?
— dupku.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl